Videos và các chứng nhận

 

 

Hello 5 Coffee - Cà phê tiêu biểu được người Nhật tin dùng

 

CÁC CHỨNG NHẬN 

2017 HALAL Certificate
haccp-hello-5-coffee

 

certify-of-hello5

 

 

hello5-certificate2