Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc ghé thăm gian hàng Việt Nam tại Singapore – FHA 2018

Thủ tướng thăm gian hàng Hello 5 coffee, có cơ hội trình bày Cà phê an toàn, cà phê bền vững, làm sao nâng cao giá trị gia tăng cho sản phẩm Việt. Các doanh nghiệp TH True Milk, Cỏ Mây, Hello 5 coffee luôn thể hiện khát vọng toàn cầu và cảm thấy rất ấm áp, tự tin khi được Thủ Tướng động viên tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu…

Prime Minister visited our Hello 5 coffee booth, to be presented fine, sustainable coffee and how to make value added to Viet Nam products. All TH True Milk, Co May, Hello 5 coffee are shown their ambitions to global market and we are happy, warms and great confident to move forward ...

Comments are closed.