Category Archives: Tin tức Hello 5

Kinh nghiệm xuất khẩu và thích ứng trong thời kỳ 4.0

Hello 5 Coffee chia sẻ Tại diễn đàn Xuất khẩu Tp. HCM trong thời kỳ Công nghệ 4.0 đã nhận sự cổ vũ nhiệt tình vì tính thực tế, chân tình của mình. Cảm ơn ITPC, Cảm ơn Cơ Quan Báo Đài truyền thông, và đặt biệt tất cả hơn 500 Anh Chị Em quý…
Xem...

Hãy bắt đầu bằng sự tử tế

Những năm 2009, 2010 thị trường Bất động sản gần như đóng băng, kinh tế Việt Nam vẫn đầy rẫy những khó khăn…. Tôi lĩnh vực kinh doanh chính là Bất động sản, gần như mất phương hướng trong hoạt động của mình. Gắn bó với ngành này gần 9 năm, mang lại rất nhiều…
Xem...