Monthly Archives: Tháng Tám 2019

Kinh nghiệm xuất khẩu và thích ứng trong thời kỳ 4.0

Hello 5 Coffee chia sẻ Tại diễn đàn Xuất khẩu Tp. HCM trong thời kỳ Công nghệ 4.0 đã nhận sự cổ vũ nhiệt tình vì tính thực tế, chân tình của mình. Cảm ơn ITPC, Cảm ơn Cơ Quan Báo Đài truyền thông, và đặt biệt tất cả hơn 500 Anh Chị Em quý…
Đọc thêm