Monthly Archives: Tháng Ba 2019

Hãy bắt đầu bằng sự tử tế

Những năm 2009, 2010 thị trường Bất động sản gần như đóng băng, kinh tế Việt Nam vẫn đầy rẫy những khó khăn…. Tôi lĩnh vực kinh doanh chính là Bất động sản, gần như mất phương hướng trong hoạt động của mình. Gắn bó với ngành này gần 9 năm, mang lại rất nhiều…
Đọc thêm