Contacts

 

Thông tin liên hệ

Công Ty Cổ Phần Cà Phê Hello5
Lầu 12, Tòa nhà Vimedimex, 246 Cống Quỳnh,
Quận 1, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Telephone: +84 3925 5715
FAX: +84 3925 5726
E-mail: sales@hello5.vn
[/span4]

Để lại lời nhắn cho tôi